Regisztrált tagok: 1075
Ma feltöltött termékek: 0
Ma záródó árverések: 0
Összes Termék: 10
Aktív licitek: 0

Általános Felhasználási Feltételek

Ez a szerződés tartalmazza a No Limits 101 Kft. feltételeit, amelyek figyelembevételével és betartásával Ön használhatja a WebBolt.hu internetes boltot eladásra és vételre (licitálásra). A regisztráció menüpontban elfogadott: "Felhasználási feltételek elfogadása és regisztrálás" gombra való kattintással Ön szerződést köt a No Limits 101 Kft.-vel, amely által teljes mértékben elfogadja a No Limits 101 Kft. szabályzatát és rendelkezéseit a WebBolt.hu internetes bolt használatára vonatkozóan.

Milyen termék árusítható a WebBolt.hu-n?
Bármely termék, amely árusítását a szabályzat vagy a hatályos magyar törvények nem tiltják.
A No Limits 101 Kft. felhívja a figyelmet, hogy az internetes árusítás során Ön köteles kiállítani a számlát, nyugtát, blokkot, a hatályos magyar rendelkezéseknek megfelelően.

Tiltott termékek
Minden termék árusítása tiltott, amelyet a hatályos magyar jogszabályok tiltanak!
Az alábbi felsorolt termékeket TILOS árulni a WebBolt.hu-n!:

- gyógyszer, kábítószer,
- hitelkártya, kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesítő címkék, vények
- engedélyköteles lőfegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök, tűzveszélyes anyag, robbanószer, pirotechnikai eszköz, vegyi anyag,
- emberi és állati szervek, szövetek, avagy részeik valamint szexuális szolgáltatás, pedofil fotók,
- szerzői jogvédelem alatt álló termékek másolt, hamisított példánya illetve minden olyan egyéb eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői vagy személyes jog megsértésére,
- hamisított termékek,
- bármely gyűlöletkeltésre, mások érzelmeinek megzavarására alkalmas termék,

A szerződési feltételek figyelmem kívül hagyását mi is figyelmem kívül hagyjuk. A WebBolt.hu oldalon a csalók, mások kárára hasznot húzó felhasználók ellen rendőrségi feljelentés is kilátásba helyezhető.

Az értékelés célja és szabályai

A felhasználók az értékelés elkészítésével zárják le az adásvételt.
Kétféle értékelésből lehet választani:
NEGATÍV: minden esetben, amikor nem jön létre az adásvétel, jutalékmentes.
POZITÍV: minden esetben, amikor létrejön az adásvétel, jutalékköteles.
Kijelentjük, hogy az értékelés kimenetelébe a No Limits 101 Kft.-nek beleszólási joga, befolyásolási kényszere nincsen. Az értékelést a két fél készíti egymásról, ezért csakis az értékelést készítő vonható felelősségre. Az értékelés minden lezárult aukció után mind az eladó mind a vevő részéről kötelező.
A No Limits 101 Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely felhasználót a szabályok be nem tartása esetén indok, ok nélkül bannolja (korlátozza), avagy végérvényesen törölje.
Amennyiben egy lezárult aukció után az értékelés nem érkezik meg, bannoljuk (korlátozzuk) a felhasználót.1. Regisztráció

A No Limits 101 Kft. által üzemeltetett WebBolt.hu szolgáltatásai elérhetőek mindenki számára, akik valós adataikkal regisztrálnak az oldalra, adásvétel céljából. A No Limits 101 Kft. fenntartja a jogot, hogy bárkit ok, indok nélkül kizárhat, bannolhat (korlátozhat).
18 év alatti személy, valamint cselekvőképességében korlátozott személy nem regisztrálhat, és nem veheti igénybe a WebBolt.hu szolgáltatásait.

2. Termékek

A felhasználó köteles figyelembe venni a No Limits 101 Kft. adatkezelési alkalmazásait, valamint a WebBolt.hu-hoz kapcsolható felhasználási feltételeit, valamint a mindenkor hatályos magyar törvényeket.

3. Díjak és számlázás

- Fizetendő szolgáltatások:
A No Limits 101 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az általa üzemeltetett WebBolt.hu oldalon a felhasználók fizetős szolgáltatásokat használjanak, azok igénybevétele esetén ezért szolgáltatási díjat számlázzon ki.
A No Limits 101 Kft. fenntartja a jogot bármikor a szolgáltatási árait módosítani. A No Limits 101 Kft. minden esetben számláz, amint a felhasználó eléri az 1.250 Ft.- számlatartozást. Számlatartozás az értékesített termékek után keletkezik, melynek árai a következő linken tekinthető meg:
www.webbolt.hu/price
ezt tedd a fenti linkre:
Sikeres adásvételt követően:

- 99.000 Ft.-ig: 3% jutalék /termék
- 99.001 Ft.-tól 350.000-Ft.ig: 2.5% jutalék /termék
- 350.001 Ft.-tól -999.999 Ft.-ig: 2% jutalék /termék
- 1.000.000 Ft.-tól: 1% jutalék /termék

Extra szolgáltatások árai:

Termék kiemelésre a lista elejére: 250 Ft. / termék.
Bekeretezés: 250 Ft. / termék.

Eladó az lehet, aki: Regisztrál az oldalon, és feltölti a termékeit.
Minősített Eladó lesz, amint az eladott termékek után saját
bankszámlájáról, saját néven utal a No Limits 101 Kft. számlájára 5 €-nak megfelelő összeget.
Vásárló az lehet, aki: Regisztrál az oldalon, licitál, megnyeri a
terméket, majd átveszi az Eladótól a terméket, majd értékelést készít.
Amint 5 vásárlása lesz, úgy Minősített Vásárlóként tekintünk rá.

A felhasználók az adásvételt követően kötelesek lezárni az aukciót, ami alapján képződnek a számlázási tételek.
A számlatartozással rendelkező felhasználókat bannoljuk (korlátozzuk), valamint ellene a bírósági végrehajtást kezdeményezünk.
Készpénzfizetési ÁFÁ-s számlát csak akkor állítunk ki, miután a felhasználó rendezte a számlatartozását, valamint külön kéri a számlát. Ez minden esetben "Internetes szolgáltatás" - megnevezéssel történik.
A számlatartozás rendezhető banki átutalással, rózsaszín postai csekkel, avagy készpénzfizetéssel a No Limits 101 Kft. által megjelölt helyen, és időpontban.
A felek esetleges jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

4. Felhasználói kötelezettségek

Aukció indítása, termék feltöltése, eladás
A No Limits 101 Kft. által üzemeltetett WebBolt.hu oldalon eladni csak ellenőrzött felhasználók adhatnak el.
Eladó köteles a terméket vagy szolgáltatást pontosan körülírni, a valósággal megegyezően. Eladó kijelenti, hogy érvényes licit után a licit nyertesének a megfelelő ellenérték után a terméket (vagy szolgáltatást) átadja. A WebBolt.hu oldalon a feltüntetett árak bruttó fizetendő összegek.
Eladó által feltett Termékek (vagy szolgáltatások) szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek - az ettől való elállás sem lehetséges.
Nem lehet olyan aukciót indítani, ahol a meghirdetett mennyiség nem azonos a valós értékesítésre szánt mennyiséggel, és/vagy egyéb más költség terheli (pl. jutalék, ÁFA, stb.)
Egy adott terméket vagy szolgáltatást csak a legjellemzőbb kategóriájában lehet meghirdetni.
Eladó csak konkrét, valós terméket vagy szolgáltatást hirdethet meg a WebBolt.hu oldalán.

4. Licitálás és vásárlás:

Az aukció lezárását követően a szerződéskötés automatikusan létrejön, és a szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult áron a vevőnek eladni, a vevő pedig köteles a terméket ezen az áron megvenni.

Amennyiben a licitáló licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat a licitáló és az eladó is kötelezett a tranzakció véghezvitelére, kivéve, ha a tranzakció a törvény vagy az ebben a szerződésben foglalt bármely pont miatt tiltott.

Az eladónak és a legmagasabb licitet kínálónak a licitálási periódus lejártának napjától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy az eladó jogosult a terméket újra aukcióra bocsátani, és a licitet lezárni. Licitáló köteles átvenni a terméket az aukció befejezésétől számított 5 munkanapon belül.

5. A WebBolt.hu szerepe

A WebBolt.hu oldal kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. A No Limits 101 Kft. semmilyen felelősséget nem vállal semmiért.
A termékek átadása, adásvétele kizárólag a felhasználók megállapodása szerint történik, azokat egymás között bonyolítják.
A No Limits 101 Kft. igyekszik és törekszik a feltöltött termékeket ellenőrizni, de ettől függetlenül kijelenti, hogy nincs ellenőrzési lehetősége minden termék felett, ahogy annak biztonsága, legalitása, minősége, valódisága felett sem. A No Limits 101 Kft. kijelenti továbbá, hogy nem kötelezhető a termék vagy szolgáltatás tényleges átadására, megvételére, avagy a két fél közötti tranzakcióba való beavatkozásra.
Bármilyen vita esetén a No Limits 101 Kft-t mindennemű kártérítési vagy bármilyen követelési felelősség nem érinti.
A terméklapon a hozzászólások valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot, hogy bármit, bármikor ok, és indok nélkül töröljünk.

A jelen szabályzatban közzétett irányelvek következetes be nem tartása esetén a WebBolt.hu oldalról véglegesen kizárjuk a felhasználót.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármit előzetes egyeztetés nélkül átírjunk és/vagy módosítsunk a szabályzatban.

A felhasználókról tárolt információkat felhasználhatjuk a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A No Limits 101 Kft. a hazai adatvédelmi törvény értelmében együttműködésre kötelezhető a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek az adatvédelmi törvény által behatárolt megkeresésére kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat rendelkezésre bocsátani.